Pa energji elektrike nesër disa orë do rë jenë shfrytëzuesit në disa pjesë të komunave Qendër, Sopishtë, Kisella Vodë, Aerodrom dhe Gjorçe Petrov.

QRMK pas njoftimit nga EVN Maqedoni SHA, njoftoi se nesër në periudhën nga ora 08:30 e deri në orën 5 pa energji elektrike do të jenë shfrytëzuesit nga rr.”Filipi i Dytë i Maqedonisë”, shesh-ndërtimi BPRM, sanduiçara afër OBM-së, ndërsa në periudhën nga ora 8 deri në orën 15, shfrytëzuesit nga rr.”Zagrebska” nga nr. 9 deri tek nr.17, si dhe Fakulteti Teologjik në komunën Qendër.

Pa energji elektrike nesër në periudhën nga ora 09:30 e deri në orën 10:30 do të jenë një pjesë e shfrytëzuesit nga rr.”Kozara” numrat nga 1 e deri tek 10, rr.”Vasill Gjorgov” nr. nga 1 deri në 10 dhe një pjesë e objekteve në rr.”Bell Kamen” dhe rr.”Nëna Terezë” në komunën Qendër, nga ora 08:30 deri në orën 15, shfrytëzuesit nga fshati Sonje e Poshtme më saktësisht vendi Bërzovec rruga drejt Govërllevos në komunën Sopishtë, ndërsa nga ora 9 deri në orën 15, një pjesë e rr.”553″ dhe një pjesë e rr.”Viktor Hygo” në komunën Kisella Vodë.

Nesër pa energji elektrike në periudhën nga ora 9 e deri në orën 12 do të jenë një pjesë e shfrytëzuesve nga rr.”Nikolla Karev” në komunën Karposh, nga ora 09:30 e deri në orën 10:30, një pjesë e shfrytëzuesve nga rr.”Kozara” numrat nga 1 deri në 10, rr.”Vasill Gjorgov” numrat nga 1 deri në 10 dhe një pjesë e objekteve në rr.”Bell Kamen” dhe rr.”Nëna Terezë” në komunën Qendër, nga ora 08:30 deri në orën 15 shfrytëzuesit nga SHF “Goce Dellçev” në objektet rreth shkollës, rr.”Gornovranovska” tek “Dvata Brata” dhe rr.”Bozhin Nikollov” në komunën Aerodrom, ndërsa nga ora 9 e deri në orën 14, një pjesë e shfrytëzuesve nga rr.”Vele Markov”, një pjesë e rr.”Voin Drashkoviq dhe një pjesë e rr.”Ibe Palikuqi” në komunën Gjorpe Petrov.