Sot Sekretariati për Çështje Evropiane organizoi tribunë në temë: “Zbatimi i masave nga Plani 3-6-9 në pjesën e zgjedhjeve”. Tribunën e hapi Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane, Bujar Osmani.

Nëse zgjedhjet e dhjetorit simbolikisht mund ti quajmë si fillim i ri, atëherë zgjedhjet e ardhshme lokale paraqesin fundin e fazës së parë, paraqesin pikë kthesë sipas së cilës do të vlerësojmë a është kthyer Maqedonia apo jo në rrugën evropiane dhe euro-atlantike” tha Osmani. Ai shtoi se, për Sekretariatin dhe personalisht si koordinator i planit reformues, zgjedhjet e ardhshme lokale, paraqesin kurorë të pjesës së parë nga pjesa 3, e Planit 3-6-9. Sipas Zëvendëskryeministrit, periudha menjëherë para shpalljes së zgjedhjeve lokale është moment i duhur që të diskutohet lidhur me zbatimin e masave në prani të institucioneve kyçe dhe të organizatave civile që kanë përvojë shumëvjeçare në ndjekjen e procesit zgjedhor.

Shumica e re parlamentare dhe Qeveria e re vazhdimisht përpiqen në avancimin e procesit zgjedhor dhe në mënyre aktive mbështesin gjitha iniciativat që lëvizin në këtë drejtim. Prej këtu edhe Plani 3-6-9, ku fusha e parë prioritare janë zgjedhjet, e cila është njëra nga fushat me numër më të madh masash apo gjithsej 11”, theksoi Zëvendëskryeministri Osmani. Ai në fjalën e tij para të pranishmëve shpjegoi se para përcaktimit të masave u  morën parasysh rekomandimet e OSBE/ODHIR dhe Komisionit të Venedikut, u fokusuan në masat që mund të përmbushen deri në zgjedhjet e ardhshme pa pasur nevojë për ndryshime ligjore. Ky kriter theksoi Osmani, është për arsye të periudhës së shkurtër kohore, por edhe për shkak të rekomandimeve të OSBE/ODHIR, me qëllim që të mos intervenohet me ndryshime në legjislacionin zgjedhor para realizimit të zgjedhjeve.

Në fund të fjalës së tij Zëvendëskryeministri Osmani shprehu shpresë se do të arrihet edhe konsensus i përgjithshëm për Plan 3-6-9, dhe i bëri thirrje opozitës   ti mbështes masat nga ky plan, dhe të kyçet, të jetë pjesë dhe të inkorporohet në progresin euro- integrues.

Global