Njerëzit të cilët janë më të shkolluar akademikisht janë më të prirë të dështojnë më shumë në testin e vozitjes sesa njerëzit të cilët nuk kanë edhe aq shkollë të kryer.

Insurers Privilege DriveXper’ ka kryer një analizë me 1564 njerëz të cilët kishin pasur licencë të plotë të vozitjes në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka zbuluar se 59 për qind e tyre të cilët kishin qenë të pashkolluar e kishin përfunduar testin suksesshëm qysh në herën e parë, ndërsa vetëm 51 për qind e njerëzve të shkolluar e kanë kryer testin e vozitjes në herën e parë.

Personat me kreativitet të lartë gjithashtu do të kënaqen kur ta mësojnë se ata të cilët specializojnë në arte të ndryshme renditen ndër të parët në listën e personave më të prirë për dhënien e testit të vozitjes.