Janë disa gjëra të cilat mund t’i gjeni më poshtë e që janë të lidhura me njerëzit të cilët çojnë një jetë kryesisht të lumtur dhe të përmbushur.

Lidhjet janë esenciale. Njerëzit të cilët kishin lidhje të ngushta me persona të cilëve iu besonin dhe i mbështetnin ishin më të lumtur.

Njerëzit e lumtur më shumë duan të kenë kohë se sa para.

Kanë para të mjaftueshme për t’i pagaur faturat e tyre dhe për ta pasur një jetesë të dinjtietshme.

Njerëzit të cilët ndalen dhe mendojnë për gjërat e mira nëj etën e tyre dalin të jenë më të kënaqur.

Veprimet e mira rrisin dispnimin. Ndihmoni njerëzit pasi që hulumtimet zublojnë sen jerëzit që performojë akte të tilla raportohet të jenë më të lumtur.

Aktivitetet fizike po ashtu ju lumturojnë dhe eleminojnë simptomat e disa sëmundjeve mendore po ashtu.

Argëtimi është më i vlerësaur se gjërat materiale. Njerëzit janë më tël umtur kur shpenzojnë para në eksperienca se sa në gjëra.

Njerëzit që jetojnë “në të tashmen” pa menduar shumë për të kaluarën dhe të ardhmen raportohen të jenë më tël umtur.

Koha e kaluar me shokë është po ashtu me peshë në lumturinë e njerëzve.