Nivelet e lumenjve në Maqedoni janë nën mesatare për muajin korrik, tregon gjendja hidrometeorologjike.

Sipas DPHM, rritje minimale është matur në Pçinje afër Banjës së Katllanovës dhe në Strumicë afër Sushevës.