Nga Ali Hertrica

Në programin e shkencave  politike thuhet se është e rëndësishme të shpjegohet se si mund të shkatrrohet llojet e ndrzshimeve të legjislacioneve dhe  si mund të ruhen ato secila prej tyre.Në trejtimin e këtyre dy temave te legjislacionit dhe ruzjtjen e tyre.ku shum filozof na kujtojn pikëpamjet mbi drejtësinë,që janë në themele te shtetit dhe format e ndryshme të qeverisjes,e veçenarisht demokracisë ddhe  oligarkisë.Demokracia vjen nga mednimi  se ato janë njësoj në një aspekt,ku janë absulutisht të barabartë,përderisa kanë lindur të lirë.në të njëjtën mënyr,oligarkia vjen nga menimi se ata që nuk janë njësoj në një aspekt,janë të barabart në të gjitha aspektet e tjera,ku ata kanë epërsi mbi pronat dhe kanë epërsi në të gjitha aspektet tjera siç janë poletikëbersit në kosovë dhe grupet e tyrete bandave ekonimike  dhe të klaneve partiake tek disa subjekte poltike dhe  liderët e tyre partiak.

Asnjë nga këto parime nuk është absulute thoin filozofet e e kohes moderen te demokracis parlementare,ku drejtësia absulute është kur secili merr në raport me atë që ka dhenë.Ndihmesa dhe mençuria si dhe  cilësit morale dhe demokratikehyjnë gjithashtu në këtë konteks politik dhe  të nj grupi ku shikohet se legjislacioniose poltika që ndiqet nën këtë gjielacion,nuk është e përshtatshme,atëher duhet hapur rruga për ndryshime rrenjsore të politikës , ku kjo behet npë menyra të ndryshme demokratike me ndryshimetë një mundsije që legjislacioni të zëvendsohet me një legjislacion të një lloji tjetër,më shum apo më pak demokratik ku do te janë edhe ata qe tentojn te marr në kontroll esht oligarkët,apo 0ligarkia  ku do ta ndryshoj pjesen e tijë të legjislacionit të shtetit.Të gjitha këto janë pjes e sistemit ku deh mundist të tjera ku zëvendsohen me  njerz që janë në pushtet siq kemi shum rastene  Kosovë pa ndryshuar legjislacionin .

Në themel të ndryshimeve të ëegjislacionit duhet të ketë prsonin mbi barazin si dhe barazia numerike që është si parim demokratik  dhe ashtu do te jet barazia e perëpjestushme ,që është e oligarkve.Të varfurit mund et revoltohen kundër oligarkisë,sepse nuk  të njëjta të drejta si të pasuria dhe të pasuria mund të revoltohen kundër demokracisë,sepse nuk kanë të drejta qe i përgjigjen ndihmesës që japin në arkën e shtetit.Ata që në shumë, raste kanë shkaqe më shumë se të tjerët për të kërkuar ndryshime të legjislacionit ,ku janë ata për shkak të cilësive të tyre ,ku duhet të ushtronin ndikim të veçantë .Në këtë drejtim filozofet thonë se këta janë pikërisht më pakt të prirur për revolta se sa të tjerët.