Minsitria e Punëve të Brendshme u bën thirrje qytetarëve të mos udhëtojnë me dokumente udhëtimi apo letërnjoftime të cilat paraprakisht i kanë paraqitur si të humbura apo të vjedhura, sepse janë jovalide dhe do të merren, ndërkaq qytetarëve nuk u lejohet vazhdimi i udhëtimit në vendin ku janë përdorur.

Në kumtesë theksojnë se gjatë sezonit veror turistik është shpeshtuar dukuria në vendkalimet kufitare në Evropë që qytetarë tanë të shfrytëzojnë dokumente udhëtimi të cilat paraprakisht i kanë paraqitur si të humbura apo të vjedhura, ndërkaq pasi që i gjejnë, tentojnë të udhëtojnë me të njejtat, pa e paraqitur më pas gjetjen në shërbimet kompetente të MPB-së ku janë lëshaur dokumentet.

“Duke pasur parasysh faktin se të gjitha dokumentet e udhëtimit dhe ato personale të cilat janë paraqitur si të humbura apo të vjedhura, paraqesin dokumente jovalide dhe të njejtat futen në bazat e INTERPOL-it, me ç’rast prëdorimi i këtyre dokumenteve para organeve kompetente policore çdokund në botë, të njejtat do të merren dhe qytetarëve nuk u lejohet vazhdiomi i udhëtimit në vendin ku janë përdorur”, sqarojnë nga MPB.

Shtojnë se me qëllim të evitimit të shpenzimeve plotësuese financiare për qytetarët tanë për nxjerrje të dokumentit të udhëtimit në ambasadat e R. të Maqedonisë, aranzhmaneve të dështuara turistike dhe të ngjashme, bëjnë thirrje që qytetarët, të cilët paraprakisht i kanë paraqitur dokumentet e tyre të udhëtimit apo letërnjoftimet si të humbura apo të vjedhura, në rast të gjetjes së tyre detyrimisht ta paraqesin të njejtin në shërbimet kompetente të MPB-së ku janë lëshuar dokumentet.