Sot, Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Sadulla Duraki, realizoi takim pune me ambasadorin e Finlandës në Republikën e Maqedonisë, E.T. Perti Ikonen.

Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin  e deritanishëm të suksesshëm midis të dy shteteve dhe perspektivave të reja të zhvillimit nga fusha e mjedisit jetësor që do të hapen me ndarrjen e mëtejshme të përvojave pozitive në mes të dy vendeve.

Theksi i veçant u vendos në zbatimin e suksesshëm të tvinig projektit nga sfera e ajërit në R. e Maqedonisë, ku si partner kryesorë ishte Finlanda, nëpërmjet të Institutit Meteorologjikt të Finlandës.