Kanceri i gjirit është më i diagnostikuari te gratë, veç kancerit të mushkërive. Në çdo 8 femra është llogaritur se kanceri i gjirit mund ta prekë jetën e tyre. Gjenetika është një ndër faktorët e rrezikut që nuk mund ta ndryshojmë, mirëpo ne mund ta ndryshojmë mënyrën e jetesës që të mund ta parandalojmë kancerin e gjirit.

Të ndalohet menjëherë përdorimi i alkoolit

Studimet kanë zbuluar se te gratë të cilat konsumojnë pije alkoolike, zhvillohet kanceri në një normë më të lartë. Sa është kjo normë? Bazuar në disa studime, zonjat të cilat konsumojnë 2 deri 5 pije në ditë, rrezikojnë më shumë se ato gra të cilat nuk konsumojnë alkool.

Ndaloni duhanin

Edhe pse nuk ka pasur një lidhje të drejtpërdrejtë midis duhanit dhe kancerit të gjirit, studimet sugjerojnë se pirja e duhanit në moshë të re mund të rrisë rrezikun e shfaqjes së kancerit. Përdorimi i duhanit jo vetëm që mund të jetë një rrezik për shfaqjen e kancerit të gjirit, porse është konstatuar se pirja e duhanit përfundimisht paraqet një nga faktorët e rrezikut për shfaqje të kancerit të mushkërive.

Aktivizohuni fizikisht

Aktiviteti fizik mund të reduktojë rrezikun e kancerit të gjirit. Studimet e bëra nga Iniciativa e Shëndetit të Grave kanë zbuluar se gratë që ecin me kohë prej 1 deri 2,5 orë në javë kanë reduktuar rrezikun e kancerit të gjirit për 18%. Ushtrimi nuk nënkupton gjithmonë palestrën ose ushtrimet tradicionale.

Historia familjare

Historia familjare lidhur me shfaqjen e kancerit të gjirit mund të rrisë edhe rrezikun tuaj nga kjo sëmundje. Nëse një grua në familjen tuaj rishtas ka pasur kancer të gjirit, është e rëndësishme që ta dijë edhe mjeku te i cili shëroheni. Studimet kanë treguar se kanceri i gjirit mund të jetë gjenetik. Testimi dhe këshillimi gjenetik është në dispozicion për ato që mendojnë se kanë pasur familjare të sëmura nga kanceri i gjirit.

Mbani mend: nëse nëna apo motra juaj ka pasur kancer të gjirit, kjo nuk do të thotë që edhe te ju patjetër të zhvillohet kanceri i gjirit!

Shmangni terapitë për zëvendësimin e hormoneve

Studimet kanë treguar një lidhje mes përdorimit të terapisë për zëvendësimin e hormoneve për një kohë të gjatë dhe kancerit të gjirit. Kjo lidhje tregon se kombinimi i estrogjenit me progesteron rrit faktorin e rrezikut. Nëse keni nevojë të merrni terapi për zëvendësimin e hormoneve, bisedoni paraprakisht me mjekun tuaj rreth rrezikut dhe gjendjes suaj personale.

Kontrolloni gjinjtë tuaj çdo muaj

Duke kontrolluar gjinjtë tuaj çdo muaj, ju nuk mund të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të kancerit të gjirit, por kjo mund të ndihmojë për të zbuluar me kohë kancerin e gjirit. Sa më herët të zbulohet kanceri i gjirit, aq më pak agresiv është trajtimi.

Mundohuni të mbani një dietë të ulët yndyre

Një dietë e ulët yndyre, jo vetëm që e ul rrezikun e trashjes, por ajo mund të zvogëlojë edhe rrezikun e kancerit të gjirit. Ne e dimë se estrogjeni luan një rol kryesor në zhvillimin e kancerit të gjirit. Indet dhjamore përmbajnë sasi të vogla të estrogjenit dhe mund të rrisin rrezikun tuaj. Ka pasur studime kontradiktore në lidhje me konsumin e yndyrave dhe rrezikut të kancerit të gjirit, megjithatë të gjitha studimet e bëra tregojnë se trashësia luan rol të rëndësishëm në zhvillimin e kancerit të gjirit.

Mos harroni ta bëni mamogramin

Ashtu sikur vetë ekzaminimi i gjirit, një mamogram nuk do të parandalojë zhvillimin e kancerit të gjirit, por kjo mund ta zbulojë! Ndonjëherë mund të jetë e vështirë të ndihet një nyjë-gjëndër në gji, ndërsa mamogrami ka gjasa të zbulojë ndonjë kokërr që nuk mund të ndihet ose të preket.

Lindja e fëmijëve në moshë të hershme

Është e këshillueshme që të lindni fëmijë në mesin e të tridhjetave, më vonë e shton rrezikun.

Dhënia gji redukton rrezikun

Studiuesit besojnë se muajt gjatë shtatzënësisë dhe dhënia gji mund të reduktojnë rrezikun e kancerit të gjirit.

A kanë lidhje deodorantët me kancerin e gjirit?

Lidhja mes kancerit të gjirit dhe deodorantëve është studiuar shumë dhe përfundimi i përgjithshëm është se nuk ka asnjë lidhje mes tyre!

Cilat janë shanset për shërim?

Shanset për shërim varen shumë nga faza e sëmundjes në kohën e diagnostikimit. Faza e parë e kancerit të gjirit (tumor më i vogël se 2 cm pa pasur nyja limfatike) ka shkallë shërimi 95%. Kjo është arsyeja më e rëndësishme për të qenë agresiv dhe proaktiv gjatë kryerjes së vetëkontrollit të gjirit, për të bërë kontroll profesional çdo vit dhe për të bërë mamografi sipas udhëzimeve më lart.