Nga Skënder MULLIQI

Të gjithë ne kur jemi në qytet, në lokale  e gjetiu, kontaktojmë në shokë, miqë, njerëz të  cilët më parë si kemi njohur , dhe shohim  kalimthi plotë  figura  të tjera . Pas çdo takimi kemi përceptimin e caktuar për përsonat të cilët I takojmë  apo i shohim duke levizur . Sigurisht së edhe mund te asocojmë për njerëzit e caktuar . Edhe nga pamja  e jashtme njeriu mund të nxjerrë konkludime të caktuara për njerëzit ,së çfarë  ata mund të jenë në jetë  . Kjo botë duket së kurrë më parë nuk është mbushur më   psikopatë dhe psikopati, më njerëz të predisponuar për akte kriminale , dhunues dhe vrasës serik.Kriza globale ekonomike e cila që shumë kohë e ka përfshi botën , ka shpërfaqur edhe më shumë  agresivitetin e njerëzve , ka shpërfaqur lakminë për të përfituar materjalisht  .Kurrë më shumë nuk kemi pasur mashtrime , manipulime me masën e gjerë .Gjithnjë e më shumë  po kemi sjellje të njerëzve në menyrë  të pa kontrolluar .Sjelljët kriminale janë bërë dukuri shoqërore që është e keqja më e medhe e cila e ka  goditur njerëzimin. Kjo sjellje po reflekotohet në qdo nivel , duke filluar nga pushtetet locale deri në pushtetet qendrore të një shteti. Një reflektim i tillë i tipit spikopatik është  duke u vërejtur gjithnjë e më shumë në ndermarrje të vogla dhe të mëdha … ne jëtën e përditshme , në pushtet… Sjelljet dhe veprimet psikopatike janë egocentrike ,  janë jo morale, manipulative  dhe shumë të vrazhdëta.Fatkeqësisht as shoqëria jonë nuk ka mbetur imun karshi këtyre psikopative të cilat si tendencë kan dëpertuar edhe  deri në krye të shtetit. Psikopatët shpërfaqin gjoja talentin në udhëheqje , duken të hapur , të sinqertë, por që në fakt janë njerëz agresiv dhe të përgatitur që më qdo kusht ti arrijnë objektivat e caktuara.Tema e psikopatisë bëhet interesante kur ajo futet në kontestin organizativ  deri në hijearkitë më të larta shoqërore- politike të një shteti .Ata na shpërfqen si njerëz karizmatik .Këta psikopatë më veprimet e tyre kan arritur të dëpertojnë edhe në të gjitha institucionet e shtetit të Kosovës. Këta  organizojnë  shtet për vete, nuk  e kan parasysh  interesin e përgjithshem, nuk kan qasje koherente karshi të tjerëve , nuk interesohen për të ardhmen , janë të përgatitur për të mashtruar më një fasadë sharmante duke u përpjekur të na paraqitën  si udhëheqës përfekt. Duken së   janë njerëz komunikues por në fakt janë shumë dinak dhe agresiv kur është nevoja .Shpërfaqin zemrimin  kunder të gjithë atyre të cilët marrin guximin ti kundershtojnë mendimet dhe veprimet e tyre .Këta njerëz kanë bërë që të përballemi më krim  të organizuar dhe korrupcion të nivelit galopant. Udhëheqësit tanë shtetëror  janë treguar të gatshem që më qdo kusht të pasurohen duke i shkaktuar dëme të madha shoqërisë. Njerëzit më predisponime  psikopatike janë të vendosur që me veprimet e tyre të shkojnë deri në fund.Këta bëhën gjithnjë e më agresiv dhe të rrezikshem për shoqërinë  për ti mbrojtur interesat e tyre .Madje , shëndrrohen në vrasës duke shkuar largë në  terrororizem  . Shumë regjime në botë sot janë regjime terrorizuese.Dhe, mu për këtë kemi edhe aq shumë akte terroriste në botë , të cilat seriozisht po e rrezikojnë edhe paqën botërore .

Manifestimet e tilla psikopatike  janë duke  e degraduar shtetin e ri të Kosovës në secilin drejtim të jetës. Shteti dhe punët shtetërore nuk mund të qitën në binarë normal më përsona  të cilët nuk interesohen për kualitetin e jetës , nuk interesohen për zhvillime ekonomiko-sociale. Tek ne ,nuk kemi pasur asnjë filter si në shtetet e përparuara të botës  së kush mund ta udhëheq shtetin . Kan ardhur në pushtet tyrlifar teveqeli dhe psikopati të cilët e kan pru gjendjën  si është më së mbrapshti .Çka pritet të ndodhë më atë shtet kur njerëzit të cilët e kan gjendjen psikologjike të luhatshme të vijnë në krye të qeverisë, në krye të udhëheqjeve të qytetëve dhe në vende të ndryshme ku i përfaqësojnë qytetarët. Kan zënë vënd  në pozita të larta ,  ata të cilët nuk e kan as minimumin e aftësive  profesionale  .Predisopozicionet e tilla jo njerëzore kan bërë që të kemi kaq shumë keqpërdorime  karshi  pasurisë shoqërore , të kemi kaq shumë krim dhe kaq shumë korrupcion ,e dukuri tjera negative . Me fjalë të tjera  nga këto forca të errëta regresive dhe psikopatike , nuk mund të presim që të kemi institucione të fuqishme ,  nuk mund të presim që të kemi mirëqënje dhe zhvillim të gjithmbarshem …