Propozim-ligji për plotësim të Ligjit për pagesë të pagave në Republikën e Maqedonisë në lexim të parë i parashtruar nga deputetët Ilija Dimovski, Antonio Milloshoski, Luben Arnaudov, Kërsto Mukoski, Lupço Dimovski, Jusuf Hasani, Dragan Danev, Liljana Zaturoska, Vesna Pemova, është në rend dite të seancës së sotme të Komisionit për punë dhe politikë sociale.

Anëtarët e Komisionit në këtë seancë do ta shqyrtojnë edhe Raportin vjetor për punën e Agjencisë për supervizion të sigurimit kapital pensional të financuar në vitin  2016.