“Është nxehtë, prandaj shkurt do them. Pajtohem me çdo gjë që tha mbrojtja dhe çfarë shkruan në ankesë. Unë mendoj se nuk meritoj paraburgim sepse bashkëpunojë me PSP-në.

Së dyti, nuk kam pronë jashtë shtetit e as llogari. Jam kryeredaktor në TV Sitel, që nënkupton se nevojiten takime të rregullta me shitësit e programeve, dhe kjo nuk mund të ndryshohet brenda natës. Unë jam gjithashtu profesor në Universitetin Europian.

Së treti, unë jam profesor në Serbi, dhe në qoftë se mungojë , do të dënohem. Tetëdhjetë për qind e të ardhurave të familjes janë nga unë. Ky është një dëm për TV Sitel, për familjen. TV Sitel nuk mund të gjejë një person tjetër i cili do t’i kryejë të gjitha angazhimet që unë i bëj.

Për mua kjo është absurde që të jem në rastet e njejta ku aplikohet masa e njëjtë për të dyshuarit për krim nga 30 ose 50 milionë euro, “tha sot në Gjykatën e Apelit, biznesmeni dhe gazetari Dragan Pavlovic-Latas.

PSP akuzon Latasin për evazion fiskal.