Një restorant në Tajlandë ofron WiFi falas për të gjithë klientët, megjithatë ka një çmim – fjalëkalimi i WiFi-së është një ekuacion i komplikuar matematikor! Stafi i restorantit e kanë vendosur një letër nepërmjet të cilës i njoftojnë klientët për fjalëkalimin e WiFi-së, por kjo nuk është e lehtë. Fotografia është postuar në ‘reddit’, ku edhe ata të cilët ishin mjaft të mirë në matematikë – kishin probleme me këtë fjalëkalim.

Disa nga përdoruesit shprehen se ky ekuacion është një mashtrim – ndërsa disa të tjerë shprehen se ekuacioni duket të ketë zgjidhje

Fotografia është postuar në ‘reddit’, ku edhe ata të cilët ishin mjaft të mirë në matematikë – kishin probleme me këtë fjalëkalim. Disa nga përdoruesit shprehen se ky ekuacion është një mashtrim – ndërsa disa të tjerë shprehen se ekuacioni duket të ketë zgjidhje