Shkruan: Albert Ramadani

Fati i qytetarët të Republikës së Kosovës,është dhe mbetet përher ne duart e të zgjedhurit të tyre,qytetarët kaher janë treguar të etur që kjo republik ti ketë institucionet e veta funksionale dhe me an te këtyre institucione të zhvillohet vendi.Por institucionet kur vonohen nga vet ata qe qytetari i zgjedh dhe ua jep mandatet për te qeverisur vendin,kta të fundit pas marrjes së mandatit për tu bër,deputet,kryetar parlamenti,kryeministër,ministra,fillojn edhe të prodhojnë bllokade institucionale,Krejt kjo bllokad vjen pasi të zgjedhurit e popullit ndihen më komod dhe ata më nuk e lodhin kokën për votuesit e tyre,ata fillojn të luftojn për interesat tyre partiake,grupore dhe vet individuale,mendojn për rehatim e vetëvetes krijimin e vendeve për të afëmit e tyre.Ky fat i qytetareve vazhdon ende edhe është aktual,ne Kosovë zgjedhjet kanë përfunduar dhe të zgjedhurit e popullit edhe thuaj janë regjistruar si deputet ku pritet qe seancen e pare ta mbahet me 3 gusht,ku pritjet e qytetareve janë të mëdha që kta të zgjedhurit ti zgjedhin institucionet e Republikës së Kosovës.

Zgjedhja e institucioneve te vendit do jetë ne dobi të vendit,zvarritja e institucioneve ka fillu të jep shenja negative,me zvarritje e institucioneve vendi humb investitoret humbë kredibilitetin ne rajon,shfaqen problemet ne institucionet publike ne kompanit publike,zvarritja e institucionve ka ndikuar edhe tek Hekurudhat e Kosovës ne munges institucioneve munges të marrjes se vendimeve për alokim te mjeteve hekurudhat e kosovës menxhmenti saj ka marrë vendim ti ndërpres disa linja te trenit të cilat qarkullojnë ne disa qytete te Kosovës,si shembull e mora kët kompani publike do thotë mos funksionimi i institucioneve dëmton vendin së bashku me qytetaret e vet, Thirrja nga qytetaret për të zgjedhurit mbetet përher formimi dhe funksionimi i mirëfillet i organeve shtetërore.

Qytetarët presin që sa më shpejt të fomohen organet legjislative dhe ekzekutive me fomimin e organeve dhe fillimi funksionimit ndoshta do të filloj apo ndryshojë të pakten vendi për së mbari edhe pse deri me tani kan funksionuar ashtu siç duhët legjistraturat e kaluara,kësaj here me shpres se kjo legjistratur do të ndryshojë për së mbari krahas legjistraturës edhe ekzekutivi,ku ekzekutivi ta furnizojë me projekt-ligje dhe ligje të nevojshme për avansimin e vendit dhe për qytetarët e vet me shpres por siç po duket dhe siç po shifet disponimi nga të zgjedhurit për ti formuar institucionet duket së është tepër e zbeht dhe zbehja e tyre mund ti zbeh edhe pritjet e qytetareve të cilët presin shumë nga kto institucione dhe nga të zgjedhurit e popullit.