Nuk është e lehtë gjithmonë të zbulosh diçka të mrekullueshme, të mësosh poza të reja dhe të bësh sfida të reja, mirëpo këtë herë do të kemi mundësinë t’jua shkurtojmë mundimet dhe t’ju inspirojmë.

Fjala është për pozën e quajtur nëntëshja kineze, e cila përbëhet nga një sërë penetrimesh të cekëta dhe të thella të penisit në vaginë.

Mënyra e parë

Sipas sistemit të parë, mashkulli me penis i bën në rreth nëntë penetrime të cekëta dhe një të thellë. Dhjetë rrathë bëjnë një seri, ndërkaq ju duhet t’i bëni së paku pesë në mënyrë që femra të ndiejë kënaqësi të posaçme dhe të përjetojë orgazëm të thellë.

Mënyra e dytë

Mënyra e dytë me të cilën mund të praktikoni nëntëshen kineze përbëhet nga 9 depërtime të cekëta dhe një të thellë, pas të cilave do të vazhdoni në këtë mënyrë: 8 : 2, 7 : 3, 6 : 4, 5 : 5, 4 : 6, 3 : 7, 2 8, 1 : 9. Këtë sistem përsëriteni pesë deri në gjashtë herë.

Për t’u praktikuar me sukses kjo teknikë duhet të jemi me mendje dhe trup plotësisht të relaksuar. Ndonjë rreth veç e veç të ndonjë serie mund ta përsërisni disa herë, ndërkaq mund të bëni edhe vetëm penetrime të thella, p.sh. në rast kur partnerja përjeton kontraktime vagjinale drejtpërdrejt para orgazmës.

Pra, mbajeni më mend këtë: është me rëndësi që të jeni spontanë, të silleni butësisht, ndërkaq kënaqësinë seksuale shtojeni me “lëvizje në rreth” apo me lëvizje ritmike të kërdhokullave në rreth në dy drejtime.