Alessandra Graziottin, drejtoreshe e qendrës se gjinekologjisë në San Rafafele di Milano, rrëfen përfundimet e një studimi të qendrës se saj.

Sipas doktoreshës dëshira e një femre është shprehje e energjisë vitale të saj e orientuar për nga kahja seksuale. Me poshtë ajo rendit edhe tre faktorët kryesorë që frenojnë dëshirën e një femre për të bërë dashuri.

Si një nga arsyet kryesore ajo renditë mungesën e gjumit. Përgjithësisht femrat janë të shtrënguara të reduktojnë orët e gjumit për shkak të një mijë e një gjërave që ato duhet të bëjnë.

Pas kësaj, doktoresha renditë gjendjen e anemisë. Anemia është faktor i rëndësishëm që çon në depresion, dhe ky i fundit renditet në vendin e parë të shkaktarëve që frenojnë lidhshmërinë femërore.

Dhe në vend të tretë doktoresha rëndit mungesën e hormoneve, e cila sipas saj është në bazën e mungesës se dëshirës femërore për seks. Për ta ilustruar, ajo përdor edhe një metaforë, sipas së cilës, një femër e re është si një Ferrari pa benzinë. Furnizoje me lëndën djegëse dhe…