Në këtë faqe është e mundshme të verifikoni sa herë keni marrë frymë deri tani, si edhe sa rrahje i ka bërë zemra juaj që kur keni lindur, gjë që janë vetëm disa nga të dhënat të cilat askund tjetër nuk do t’i gjeni.

Nëse shkruani datën, muajin dhe vitin tuaj të lindjes, do të mësoni të dhëna të pabesueshme mbi ditëlindjen tuaj dhe mbi të gjitha ngjarjet të cilat ju kanë shoqëruar këtë ditë.

Gjithashtu, programi edhe llogarit se sa jeni të saktë dhe ju tregon numrin e viteve, muajve dhe ditëve.

Kjo nuk është edhe aq interesante në krahasim me informacionet të cilat akoma mund t’i merrni, siç janë numri i qirinjve të shuar, numri i rrahjeve të zemrës dhe i frymëmarrjes nga lindja deri në çastin e caktuar.

Ndër të dhënat më interesante është edhe numri i banorëve në momentin e ardhjes suaj në këtë botë, si edhe numri i rrotullimit të Hënës rreth planetit gjatë kohës së jetës suaj.

Është e mundshme të shikohen edhe cilat janë ngjarjet e rëndësishme globale që kanë ndodhur kur i keni mbushur një muaj apo një vit, por edhe datat në të cilat i keni mbushur 500, 1.000 dhe 10.000 ditë.

Është treguar edhe statistika e cila tregon se sa njerëz moshatarë tuaj, akoma janë në jetë, por edhe sa vizitorë më të rinj se ju ka dhe sa është mosha mesatare e njerëzve të cilët kanë qëndruar në këtë faqe, falë përmbajtjes së saj origjinale.