Këto llojë të një njerëzve dinë shumë mirë të ua komplikojnë jetën, për këtë qëllin në një revistë psikologjike preferohet këto 5 lloje të njerëzve t’i largoni nga jeta me qëlllim që të keni një jetë më të lumtur pa probleme.

Spekuluesin

Ka lloje të ndryshme të përtimit, por ne kemi vënë theksin në dy në veçanti, manipuluesin dhe ata që duan të rrisin vlerë tonë.
Të parët janë ata që përtojnë nga statusi i tyre social, aftësitë e tyre ose çdo lloj tjetër të cilësisë në mënyrë që t’ju bëjnë të ndiheni inferior. Ata të miratojë një qëndrim dominant, kështu që ju përmbushni të gjitha dëshirat e tyre edhe në qoftë se, thellë nuk dëshironi ta bëni atë.

Nga ana tjetër, ata që duan të provokojnë dhimbjen tuaj, përpiqen të zgjojnë të gjithë empatinë tuaj, në mënyrë që t’i ndihmoni për të zgjidhur problemet e tyre. Edhe pse nuk ka asgjë të keqe të ndihmosh një mik në një kohë të vështirë, është e rëndësishme që të jeni të kujdesshëm kur të bëhet një praktikë e zakonshme.

Kush nuk merr përgjegjësitë
Një person që nuk është në gjendje të njohë gabimet e tij, që gjithmonë fajëson tjetrin, është një person i cili ka një ndikim negativ në jetën tonë.

Ata që nuk dalin jashtë zonës së tyre të rehatisë
Ky lloj i njerëzve kanë frikë nga çdo gjë dhe ata gjithashtu duan t’ju shtyjnë ju të keni frikë të përjetoni eksperienca të ndryshme.

Kush vë në dukje të metat e tua

Të gjithë kanë difekte, por ju duhet të shmangni ata që shohin të meta në dobësinë tuaj dhe shfrytëzojnë këtë për t’ju sulmuar.

Kush do t’ju mbushë me dyshim
Në disa raste është e nevojshme që të kesh dikë që t’ju ndihmojë për të nxjerrë në pah rreziqet në situata të caktuara. Ka nga ata, megjithatë, të cilët duket janë vetëm për të mbjellë dyshime dhe pengojnë dëshirat e të tjerëve.