Njerëzit e diskutuar në këtë artikull janë ata njerëz të guximshëm dhe heroikë që kanë arritur shumë sukses në jetën e tyre, pavarësisht nga të gjitha pengesat me të cilat u përballuan ata duke  qenë me aftësi të kufizuara fizike.

Këta njerëz trima kanë habitur botën me kurajon e tyre, vendosmërinë, forcën dhe vullnetin e mahnitshme.

Ata  kanë kapërcyer të gjitha pengesat të cilat ballafaqoheshin dhe nuk lanë paaftësitë të u pengojnë drejtë rrugës së tyre të lavdishme.  Me vendosmërinë e tyre këta individë të jashtëzakonshme kanë bërë një ndryshim në jetën e shumë njerëzve.

Disa prej personaliteteve të tilla që kanë prekur botën me historitë e tyre të shquar dhe talentin e tyre të mahnitshëm, mund ti shini më poshtë.

Albert Einstein (March 14, 1879 – April 18, 1955)

Paaftësia: Disleki

Helen Adam Keller (June 27, 1880 – June 1, 1968)

Paaftësia: E verbër dhe e shurdhër

Stephen Hawking (January 8, 1942)

Paaftësia: Skleroza laterale amiotrofike

Ludwig van Beethoven (December 16, 1770 – March 26, 1827)

Paaftësia: I shurdhër

Marla Runyan (January 4, 1969)

Paaftësia: E shurdhër