Nuk keni nevojë ta hapni e ta shihni se si është bostani brenda.

Ju duhet vetëm ta shikoni ngjyrën e tij dhe ta zbuloni se a është ai i mirë ose jo.

Ju duhet ta shihni pjesën e bardhë poshtë tij. Nëse ajo është e verdhë, atëherë merreni këtë bostan menjëherë.

Nëse është e bardhë ai mund t’ju zhgënjejë.