Dua të më shihni si mik dhe shokun tjuaj dhe së bashku të ndërtojmë ura të bashkëpunimit me qëllim të uljes së papunësisë së të rinjve dhe ngritjen e standardit të të rinjve, tha drejtori i Agjencisë për të Rini dhe Sport (ARS), Darko Kaevski në konferencën për të rinj “Udhërrëfyes për prioritetet e të rinjve”, që sot u mbajt në Shkup në organizim të Këshillit Kombëtar Rinor të Maqedonisë, Forumit Rinor Arsimor dhe Federalistëve të Rinj Evropianë.

Kaevsku në pjesën e parë nga panel debati foli për bashkëpunimin mes ARS dhe organizatat rinore, proceset lidhur me Zyrën rajonale për bashkëpunim të të rinjve (RYCO), si dhe konkluzionet nga Forumi për të Rinj i cili u mbajt në Trieste, Itali.

“Fillojmë të ndërtojmë marrëdhënie partneriteti me të rinjtë”, theksoi Kaveski.

Ai e theksoi procedurën jokorrekte lidhur me zgjedhjen e përfaqësuesit të Maqedonisë në Bordin drejtues të RYCO.

Në konferencë morën pjesë edhe kryetari i KKRM, Bllazhen Maleski, si dhe ambasadori gjerman dhe francez në Maqedoni, Kristne D. Althauzer dhe Krisitijan Timonie.