Beqarët kanë 40% më shumë gjasa të rrezikohen nga çmenduria, se sa njerëzit e martuar apo që janë në një lidhje.

Njerëzit që janë të vetmuar në pleqëri ose që janë të veja kanë më shumë gjasa të zhvillojnë sëmundjen.

Ekspertët sugjeruan se kjo mund të ndodhë pasi çiftet e martuara në përgjithësi kanë tendencë që të jenë më aktiv në shoqëri, të kenë biseda më të shpeshta, të hanë më shëndetshëm dhe të marrin më shumë stërvitje fizike sesa njerëzit që janë të vetëm ose të ve.

Të gjitha këto aktivitete janë treguar të rrisin rezervën kognitive – e cila përmirëson shëndetin e trurit dhe ndihmon në mbrojtjen kundër çmendurisë.