Mile Boshnjakovski është zëdhënësi i ri i Qeverisë së Maqedonisë. Kështu është vendosur në seancën e së martës të Qeverisë.

Boshnjakovski është ish-gazetarë që ka punuar në më shumë media, ishte pjesë i ekipit për marrdhënie me opinionin në kompanin T-Mobile dhe punonte në kompani për marrdhënie me opinionin dhe komunikime.