“Instituti për zhvillim ekonomik”- Tetovë, sot  e zgjëroj  bashkëpunimin edhe me ambasadën e Japonisë këtu në Shkup.

Nga ambasada  Japonese, delegacionin në krye me drejtorin z.Nexhat Bexheti dhe me prof.Dr Merale Fetahi –Vehapi  e priti përfaqsuesi i ambasadës Japonese z. Toyokazu Kubota.

Pas njoftimit me punën, aktivitetet e veprimtarisë së “Institutit për zhvillim ekonomik”-Tetovë,nga ana e përfaqësuesit të ambasadës u premtua një bashkëpunim i ngushtë institucionale në mës “Institutit për zhvillim ekonomik”-Tetovë, dhe ambasadës Japonese.