Pas reagimit të Komunës së Çairit deri te Ndërmarrja Publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi”, kompetente për çështjen në fjalë, me të cilin kërkohej intervenim i menjëhershëm në lagjen Dyqanxhik për mbulimin e gropës së hapur, sot filluan punimet për sanimin e dëmit të shkaktuar.