Njëzetë kalorës nga Lisiçja e Epërme sot do ta fillojnë “Marshin e 39-të të Ilindenit 2017” i cili duhet të përfundojë më 2 gusht në Krushevë.

Marshi fillon pasdite, nga parku “Jane Sandanski” në komunën e Aerodromit.

Marshin e kalorësve e organizon Shoqata e qytetarëve të Lisiçes së Epërme “Marshi i Ilindenit 1978”, ndërsa mbështetës tradicional është komuna e Aerodromit. s