Facebook do të nisë të fshijë postimet dhe lajmet që do të konsiderohen “spam” dhe që përmbajnë deformime apo artikuj të pavërtetë.

Në një deklaratë të bërë publike, rrjeti social gjigant thotë se do të bëjë këtë ndryshim “për reduktuar linqet me kualitet të ulët/cilësi të dobët” në kryefaqen e përdoruesve.

Facebook tha se ka kryer hulumtime, të cilat treguan se një grup i vogël përdoruesish ishin “duke shpërndarë në mënyrë të vazhdueshme një numër të madh linqesh dhe postimesh çdo ditë”, të cilat zinin fiktivisht hapësirën në kryefaqen e njerëzve.

Studimi tregoi se të njëjtët persona që shpërndanin numër të madh postimesh, i kishin ato pa cilësi. Si rezultat, Facebook tha se nuk do t’u japë më prioritet dhe do të zhvlerësojë postimet që shpërndahen nga këto llogari.

Ky ndryshim i Facebook do të aplikohet për linqe të veçanta dhe se faqet, videot, fotot, check-inet apo statuset nuk do të preken nga ky ndryshim. Qëllimi i këtij përditësimi është që kryefaqet e njerëzve të bëhen më informuese.

Duke ndërmarrë masa të tilla do të kemi më shumë mundësi për të përmirësuar kryefaqet e njerëzve, të cilët gjejnë histori informuese dhe do të reduktohet përhapja e linqeve problematike që kanë të bëjnë me keqinformimin, sensacionalizmin apo lajmet e rreme”, – thuhet në deklaratë.

E thënë ndryshe dhe më konkretisht për vendin tonë, të gjitha bizneset, mediat online etj që postojnë në faqet e tyre në Facebook linqe informuese, do të penalizohen përmes fshirjes së linkut në rast se ai është dezinformues dhe nëse fenomeni përsëritet disa herë. Kjo sjell “humbjen” e faqes, si në bazë të ardhurash (për klikime) edhe në shërndarjen e saj tek sa më shumë përdorues.