Domethënia matematikore e pafundësisë e ka origjinën në vitin 1655 kur matematikani anglez John Wallis e përdori për herë të parë në veprën e tij “De Sectionibus Conicis”.

Wallis nuk shpjegoi zgjedhjen e tij të këtij simboli, por është menduar të jetë një variant i një numërori romak për 1,000 (fillimisht CI?, gjithashtu C?), që nganjëherë përdorej edhe për të nënkuptuar “shumë”.