Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Sadulla Duraki, nesër, më 19.07.2017 (e mërkurë) do ta hap puntorinë me temën: „Prezantimi i politikave të ardhshme dhe investimeve të identifikuara për menaxhimin në sektorin e ujërave, të nevojshme për harmonizimin me direktivat e BE-së, e cila do të mbahet në Hotelin Mariot, Sheshi Maqedonia 7, me fillim në ora 10.30.

Kjo puntori është në kuadër të projektit “Zhvillimi i studimit kombëtar të ujrave “ i finacuar nga Bashkimi Evropian.