Gjithpërfshirja në debat mendojmë se do të na shpie drejt cilësisë në arsimin e lartë. Shpresojmë se procesi nuk do të shkojë ngadalë, pasi tashmë ka aktivitete të ndërmarra paraprakisht, por që fatkeqësisht nuk u finalizuan. Pra, problemet tani janë të shënjuara dhe për këtë presim një dinamikë të shpejtë të mbylljes së problemeve, të cilat faktikisht nxitën
protesta të studentëve dhe trazira në të kaluarën” Renata Deskoska