Plazhet e Ulqinit janë të njohura në rajonin e Mesdheut për cilësitë kuruese.

Sipas specialistëve, Ulqini është vend shërim klimatik, pasi ka shtatë faktor shërues, ku prej tyre rëra dhe kripa janë dy kryesoret.

Në saje të faktorëve të shumtë natyrorë, Ulqini është shpallur “vend shërim klimatik dhe banjë e veçantë” me cilësi të jashtëzakonshme mjekuese.