Nga jashtë duket sikur një garazh i zakonshëm i Londrës, por përbrenda ndodhen super-veturat që së bashku vlejnë rreth pesë milionë euro.

Ato janë në dispozicion të pasanikëve, që i marrin me qira për kohëzgjatje të ndryshme – prej një dite e deri në disa javë. Atyre iu mundësohet që së bashku me makinat të angazhojnë edhe shofertë që do të kujdesen për udhëtimin.

Lamborghnini, Mercedes dhe Aston Martin të prodhuara së fundmi, janë në mesin e këtyre veturave.

Pasi që amortizohen më shpejtë, shkaku i ndërrimit të shpeshtë të shoferëve, ato shiten dhe zëvendësohen me të rejat.