Shfuqizimi i Ligjit për artist kombëtar të Republikës së Maqedonisë, paraqet kulmin e poshtërim të arritjeve tona  kulturore nga ana e LSD-së.

Këtë në konferencë për media në selinë e partisë e theksoi Valentina Bozhinovska nga VMRO-DPMNE, e cila tha se ky është nënçmim i madh i veprimtarëve kulturor vendor, si në Republikën e Maqedonisë, ashtu edhe më gjerë në korniza rajonale dhe evropiane.

Titulli artist kombëtarë, theksoi është mirënjohja më e lartë nga sfera e kulturës në Republikën e Maqedonisë dhe në asnjë rast nuk duhet të shihet si dhënie e privilegjeve të caktuara artistëve, por përkundrazi si mirënjohje për arritjet e tyre të mëdha sipas të cilave bota na njeh.

Global

Sipas saj, kjo paraqet edhe një goditje ndaj identitetit të Maqedonisë, kulturës të Maqedonisë dhe goditje ndaj vlerave thelbësore të vetë shtetit.

T mobile In article [4]