Të gjithë përdoruesit e rrjetit social “Facebook” janë habitur teksa për pak kohë ka rënë pikërisht FB.

Rrjeti “Facebook” ka rënë thuajse në të gjitha shtetet e Europës, duke përfshirë Gjermaninë, Francën, Holandën, e sigurisht edhe Shqipërinë. Megjithatë, rënia e FB ka zgjatur vetëm pak kohë, pasi është rikthyer normalisht.

Njerëzit kanë postuar në “Twitter” se FB i tyre ka rënë. Ende nuk ka arsye zyrtare se përse ka ndodhur ‘rënia’ e FB.