Një koleksion fotografish mjaft i rralla nga qyteti i Beratit, dëshmon vlerat e hershme të këtij vendi.

Pamjet e qytetit të “një mbi një dritareve” janë shkrepur nga fotografi i qytetit Naun Vruho ( Vertopi) vite më përpara.

Këto fotografi të para me syrin e një artisti, jane monumentale për Beratin dhe të pa përsëriteshme.