Më 14 qershor 1775, Kongresi Kontinental, i tubuar në Filadela, themeloi Ushtrinë Kontinentale nën komandën e George Washingtonit, duke nxjerrë dhe Deklaratën e Pavarësisë, të hartuar kryesisht prej Thomas Jefferson, më 4 korrik 1776

Kjo datë tani festohet çdo vit si Dita e Pavarësisë së Amerikës.

Që nga ai vit, kjo është festa më e rëndësishme e SHBA’ve.

4 korriku festohet në të gjithë botën, kjo për vetë ndikimin absolut që kanë amerikanët.