Në kontinentin e largët të Australisë jetojnë një numër i shqiptarësh të Shqipërisë dhe të Kosovës. Sipas rezultateve të vitit 1016 të Institutit Australian të Statistikave, rezulton se në Australi.

Një ndër pyetjet që formularin e censusit australian, ishte edhe “Çfarë gjuhë tjetër flisni përveç anglishtes”? Nga përgjigjet, rezulton se 9183 banorë të Australisë flasin shqip. Ata janë nga Shqipëria, Kosova dhe një pjesë nga Maqedonia.

Victoria 6,834

New South Wales 772

South Australia 579

Queensland 512

Western Australia 404

Australian Capital Territory 48

Northern Territory 20

Tasmania 14

Ndërkohë në tjetër tabelë tregon ndarjen e shqiptarëve sipas vendit të lindjes. Të dhënat i përkasin vetëm shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës, pasi Maqedonia është futur në kategorinë ish-republika jugosllave e Maqedonisë.

Gjithnje sipas të dhënave te Institutit Australian të Statistikave bazuar në regjistrimin e popullsisë në vitet e mëparshme, popullsia shqiptare në Australi është rritur gradualisht gjatë 20 viteve te fundit.

Faktorët që kanë ndikuar në këtë nivel rritje të popullsisë janë numri i lindjeve/vdekjeve dhe emigracioni. /