Vëzhguesit Vendorë kanë publikuar një raport paraprak për zgjedhjet, ku ka bërë një vlerësim pozitiv për sa i përket procesit zgjedhor.

Në raport bëhet me dije se janë konstatuar shifra pozitive nga procesverbalet në hapjen e qendrave të votimit, ndërkohë flitet edhe për probleme që kanë shoqëruar procesin.

Ndërkohë për sa i përket problemeve,  në raport deklarohet se nuk e kanë cenuar procezin.

Problemet e vënë re nisin që nga hapja me vonesë e qendrave të votimit, disa raste dhune si dhe raste të votimit familjar.