Llogaritë e Komisionit Rregullator për Energjetikë (KRRE) flasin se energjia elektrike do të ulet për minimum 0.25 për qind.

Vendimi i Komisionit rregullator për energjetikë do të hyjë në fuqi prej 1 korriku.

Vitin e kaluar çmimi i energjisë elejtrike u liruar për 0,25 %, ndërsa paraprakisht për  0,33 %.