Për lirim nga mendimet negative dhe vendosjen e balancës psikike nevojitet dushi, muzika dhe shkrimet e ndryshme.

Kur dikush ose diçka ju zemëron, më së miri do të jetë që të nxirrni një copë letër dhe të shkruani diçka, pas të cilës menjëherë do të ndiheni të relaksuar.

Pas kësaj, çlirohuni duke bërë një dush në vaskë dhe të dëgjoni muzikën që ju e dëshironi.

Një gjë e tillë do të ndikojë që të ndiheni sërish të lirë, ndërsa lirimi i energjisë do t’ua përmirësojë disponimin dhe imunitetin.

Për të qenë terapia kundër stresit sa më e suksesshme, filloni të falni të tjerët për imtësitë me të cilat ju kanë lënduar ose fyer.

Urrejtja potenciale dhe fyerjet ndikojnë që ju të humbisni shumë energji, gjë e cila sjell deri te stresi, çrregullimet mentale dhe sëmundjet, si dhe deri te raportet e këqija me ata që ju rrethojnë në punë dhe familje.

Përveç kësaj, emocionet negative do të ndikojnë që të tërhiqni njerëz të frustruar, të cilët do t’ju ngarkojnë me problemet me të cilat ata përballen, gjë e cila do t’ju ngarkojë edhe më shumë dhe do të jeni të mbushur me ndjenja destruktive.