Mjekët thonë se lodhja e shpejtë dhe dhimbja e muskujve apo nyejve në 75% të rasteve shkaktohet nga sjellja e gabuar në kompjuter dhe 25% nga mosrespektimi i bilancit ndërmjet punës dhe pushimit.

Më poshtë i keni disa këshilla të vlefshme se si duhet të uleni në tavolinën tuaj, në mënyrë që të mos keni problem shëndetësore.