Janë numëruar 2956 nga 5362 kuti në rang kombëtar. Nga numërimi i deritanishëm rezulton se Partia Socialiste kryeson me shumicë votash.

Deri në orën 15.01 janë numëruar 2956 nga 5362 kuti në rang kombëtar. Nga të dhënat e deritanishme kryeson Partia Socialiste kryeson me shumicë votash.
PS 48,71% (411.001) PD 28,74% (242.522) LSI 14,63% (123.432) SFIDA 0,18% (1.560) LIBRA 1,15% (9.709) PDIU 4,63% (39.086) Sa i takon shpërndarjes së mandateve, PS siguron me këtë numër votash 74 mandate, PD 43, LSI 18, PDIU 4 mandate dhe PSD 1 mandat.

TIRANË
Nga numërimi i 512 nga 1198 kutitë në Qarkun Tiranë, rezultati i deritanishëm është,
PS 80.591 vota        46,14%
PD 56.954 vota 32,61%
LSI 22.798 vota        13,05%
LIBRA 3.771 vota 2,16%
PDIU 6.267 vota 3,59%.
BERAT janë numëruar 152 nga 305 kuti
PS 21.274 vota 52,52%
PD 7.457 vota 18,41%
LSI 10.783 vota 26,62%
DIBËR janë numëruar 182 nga 259 kuti
PS19.839 vota36,93%
PD15.873 vota29,55%
LSI 9.233 vota 17,19%
ELBASAN janë numëruar 275 nga 547 kuti
PS 37.205 vota 46,30%
PD 15.058 vota 18,74%
LSI 13.331 vota 16,59%
FIER janë numëruar 381 kuti nga 591
PS 65.661 vota 56,68%
PD 30.454 vota 26,29%
LSI 13.603 vota 11,74%
GJIROKASTËR janë numëruar 173 nga 235 kuti
PS20.465 vota52,55%
PD8.556 vota 21,97%
LSI 9.111 vota 23,40%
KORÇË janë numëruar 345 nga 463 kuti
PS 44.695 vota 46,88%
PD31.480 vota33,02%
LSI 14.932 vota 15,66%
KUKËS janë numëruar 131 nga 173 kuti
PS 12.849 vota 41,34%
PD15.511 vota49,91%
LSI2.152 vota 6,92%
LEZHË janë numëruar 163 nga 263 vota
PS 19.044 vota 43,79%
PD 15.445 vota 35,51%
LSI 6.612 vota 15,20%
SHKODËR janë numëruar 202 nga 421 kuti
PS 19.874 vota       37,55%
PD 19.449 vota 36,74%
LSI 6.218 vota 11,75%
VLORË janë numëruar 349 nga 447 kuti
PS53.324 vota 61,28%
PD18.395 vota21,14%
LSI10.189 vota11,71%
DURRËS janë numëruar 134 nga 460 kuti
PS    21.773 vota 51,43%
PD    11.517 vota 27,20%
LSI   6.219 vota 14,69%
Në përditësim…