Janë numëruar 2046 nga 5362 kuti në rang kombëtar. Nga numërimi i deritanishëm rezulton se Partia Socialiste kryeson me shumicë votash.

Deri në orën 10:35 janë numëruar 2046 nga 5362 kuti në rang kombëtar. Nga të dhënat e deritanishme kryeson Partia Socialiste kryeson me shumicë votash.
PS 49,53% (287.732) PD 28,41% (165.024) LSI 14,97% (86.949) SFIDA 0,18% (1.069) LIBRA 1,11% (6.471) PDIU 3,85% (22.377) Sa i takon shpërndarjes së mandateve, PS siguron me këtë numër votash 76 mandate, PD 41, LSI 20, PDIU 2 mandate dhe PSD 1 mandat.
TIRANË
Nga numërimi i 365 nga 1198 kutitë në Qarkun Tiranë, rezultati i deritanishëm është, PS 59.228 vota   46,72% ; PD 40.115 vota   31,64% ; LSI 16.875 vota 13,31% ; LIBRA 2.705 vota   2,13% ; PDIU 4.842 vota 3,82%.
BERAT janë numëruar 124 nga 305 kuti
PS 16.471 vota 50,61%
PD 6.076 vota 18,67%
LSI 9.184 vota 28,22%
DIBËR janë numëruar 143 nga 259 kuti
PS16.476 vota38,66%
PD 12.785 vota       30,00%
LSI 7.666 vota 17,99%
ELBASAN janë numëruar 144 nga 547 kuti
PS 22.180 vota 51,61%
PD 7.351 vota 17,10%
LSI 7.728 vota 17,98%
FIER janë numëruar 203 kuti nga 591
PS 36.268 vota 56,86%
PD 16.162 vota 25,34%
LSI 7.838 vota 12,29%
GJIROKASTËR janë numëruar 124 nga 235 kuti
PS14.836 vota54,27%
PD6.162 vota 22,54%
LSI 5.765 vota 21,09%
KORÇË janë numëruar 244 nga 463 kuti
PS 32.366 vota 47,58%
PD21.157 vota31,10%
LSI 11.240 vota 16,52%
KUKËS janë numëruar 114 nga 173 kuti
PS 10.211 vota 40,32%
PD12.954 vota 51,15%
LSI1.686 vota 6,66%
LEZHË janë numëruar 119 nga 263 vota
PS 13.297 vota 43,86%
PD 10.774 vota 35,54%
LSI 4.722 vota 15,57%
SHKODËR janë numëruar 144 nga 421 kuti
PS 15.390 vota 40,77%
PD 13.175 vota 34,90%
LSI 4.201 vota 11,13%
VLORË janë numëruar 289 nga 447 kuti
PS44.440 vota61,15%
PD15.382 vota21,17%
LSI8.619 vota 11,86%
DURRËS janë numëruar 60 nga 460 kuti
PS    10.342 vota 54,10%
PD    5.426 vota 28,39%
LSI    2.303 vota 12,05%
Në përditësim…