Londra në Britani të Madhe llogaritet se ka seksin më të kënaqshëm, por kjo vetëm në Britani dhe jo më larg.

Gjithsesi kjo jo për përvojën personale, dhe mbani mend, sasia nuk është e rëndësishme, është cilësia.

Me të vërtetë, duke ditur se sa shpesh njerëzit kanë marrëdhënie seksuale nuk është aq e rëndësishme.

Duke ditur se sa shpesh kanë marrëdhënie seksuale të mirë, është një tregues shumë i mirë se a duhet të paketin gjërat dhe të shkoni në një qytet tjetër, në mënyrë që atje të përjetoni seksin më të mirë.

Pra, kushtojani vëmendjen këtij hulumtimi. Ky hulumtim ka gjithsej të anketuar rreth 450,000 të rritur nga qytete të ndryshme të botës për të zbuluar se sa personat janë aktiv në seks dhe sa ishin të kënaqshëm gjatë këtij akti.

Më pas, këto të dhëna u kombinuan me statistikat nga raportet e Departamentit të Shëndetit të çdo vendi për të gjetur se sa mirë po funksionojnë këto qytete në aspektin e qasjes ndaj kontracepsionit, barazisë gjinore dhe mirëdashësisë LGBT.

Të gjithë këta faktorë u vlerësuan nga dhjetë dhe u bashkuan për të gjetur qytetin më pozitiv seksual të të gjithëve, i cili ishte-Parisi.