Si njofojnë nga kabineti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeveria do të diskutojë se për zgjidhjen e borxhit të MZH Transport SHA Shkup nga transporti hekurudhor, do të shqyrtojë informacionin mbi zgjatjen e afatit të thirrjes publike për kompanitë për interesimin në përdorim të asistencës teknike nga ekspertë të huaj dhe ajo do të diskutohet për çështjet kadrovike, si dhe çështje të tjera dhe propozimet të cilat janë në interes të qytetarëve./TetovaSot