Rreth 60 vizitorë prej të cilëve një pjesë nxënës të shkollave të mesme ishin pjesë e shkollës verore “EMBEDED: Dizajn dhe sisteme mikrokompjuterike instaluese” që u mbajt në Fakultetin për elektroteknikë dhe teknologji informatike prej datës 19 deri më 23 të këtij muaji.

Të gjithë vizitorët e Shkollës verore, paradite kanë dëgjuar ligjërata në FETI, ndërsa pasdite kanë punuar punë praktike: dy grupe në Laboratorin për elektronikë të FETI, ndërsa në grup në Qendrën edukative SEAVUS – SEDC.

Shkolla verore mbahet në javën menjëherë pas përfundimit të sesionit të qershorit, ndërsa e organizon Instituti për elektronikë në kuadër të FETI në bashkëpunim me SEAVUS. Pajisjen për dy prej grupeve të shkollës e përgatiti Instituti për elektronikë, ndërsa një prej grupeve punoi me pajisjen e donuar nga kompania Loging elektroniks – Shkup.