Disa vjellje të ushqimit janë normale kur foshnja juaj gogësin.

Disa foshnja nxjerrin një pjesë të ushqimit dhe kjo mund të jetë më se normale.

Nëse foshnja juaj nxjerr sasi të mëdha në një moment, nxjerr me shpejtësi, ose edhe në raste tjera kur ju nuk e detyroni të gogësijë, kjo mund të jetë shenjë e refluksit/kthimit.

Nëse mendoni se foshnja nxjerr përbërje të stomakut më shumë se normalisht, shkruajeni këtë, dhe tregojini mjekut tuaj dhe kërkoni mendimin profesional për situatën dhe çfarë mund të bëni për këtë.