Shkruan: Albert Ramadani

Ne të gjithë vendet e botës vendet udhëhiqen nga partit dhe nga disa grupe ekspertesh apo politikbërsit te cilit njohin fushat të ndryshme dhe të nevojshme për të qeverisur sistemin mbrenda dhe jashtë shtetit të cilit ju shërbejn.Kur flasim për Kosovë, nuk vjen ne shprehje te ket qeverisje nga ekspertet,edhe pse të gjitha partit bëjn gara për të terhequr figuar ekspertesh,njerz të shoqëris civile,ku kta të fundit shkojn për ta rregullar sistemin e ati grupi apo partie për ti dhën ndryshim nga mbrenda dhe për të reflektuar pozitivsht.

Ne fakt kemi ardhur ne përfundim se partit tek ne kosovë nuk bëjn gara për ti marr apo future ne gjirin e vet për ta rritur vleren por ma tepër për ta ulur vleren ne shoqërit tona se marrja apo futja e nje ekspertit ne hirarkit partiake është nje zë më pakë ne shoqërit tona,marrja dhe futja ne emer te ekspertit apo njohesit te fushave te ndryshme ne mbrendsi të partis ne mënyr automatike shuan iden dhe qellimin për ti dhën vendit kahje pozitve.

Deri më tani të gjithë partit kanë treguar se ne partit e tyre nuk ka politikan por ka vetum partiak,kur ke politikan kuptimin ekspertesh fushave aj qone proceset përpara kuptimin professional,politikani apo politik-bërsi nuk mban inate apo interesa grupare e partiake aj ndikone ne fushat për të cilat është thirrur,tek ne pak parti ke qe ju lejojn apo ju japin hapsir përsonave me njohuri politike apo diplomatike,ne parti duhet të ketë njohës te shumë fushave si marrëdhenieve ndërshoqërore ekspert për fusha dialoguese nuk do të thotë dialog vetum kur te na thrret bashkësia ndërkombëtare apo me një fjal vetum e vetum “kur të na tërheq për flokësh”dialogues duhet të kemi edhe për të gjitha qështjet siç jane politike,ekonomike,sociale etj.

Me një fjal Kosovës i duhen politikane dhe ekspertet jo militante te cilet shëndrrohen ne grupe udhëheqëse partiake, ku nuk janë ne gjendje ta shtynë asnjë çështje parimore për shtetin dhe shoqërin, vetum e vetum sa kanë dëmtuar dhe vazhdojnë ta dëmtojnë për afër dy dekada këte shoqëri .