Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) njoftoi dje se është bërë pagesa për muajin maj e më shumë të drejtave dhe asistenca sociale dhe për fëmijë.

Është bërë pagesë e të drejtave të ardhshme nga asistenca sociale: invaliditet civil, mobilitet dhe verbërim, asistencë e përhershme me para, asistencë e njëhershme me para, asistencë me para personit i cili deri në moshën 18 vjeçare ka pasur statusin e fëmijës pa prindër dhe kujdes prindëror, akomodim në familje kujdestare, asistencë me para për studim, asistencë me para për kujdestarë, strehim social, sigurim shëndetësor, njoftoi MPPS.

Gjithashtu, është bërë pagesë edhe e të drejtave të asistencës për fëmijë: kompensim për fëmijë, ndihmë e njëhershme me para për foshnje, kompensim prindëror për fëmijën e tretë, kompensime prindëror për fëmijën e katërt, kompensim i vetëm prindëror si dhe kompensim i posaçëm.