Bananet janë burim i shkëlqyeshëm i kaliumit, janë të pasura me vitamina dhe materie ushqyese, mirëpo a e dini çfarë janë ata penjtë që mbeten në lëvore të kur e qëroni bananen?

Bananet janë burim i shkëlqyeshëm i kaliumit, janë të pasura edhe me vitamina dhe materie ushqyese, mirëpo janë edhe burim i shkëlqyesen nëse dëshironi të ëmbëlsoheni.

Mirëpo, a dini çka janë penjtë të cilët mbeten në banane kur e qëroni?

Shumica e njerëzve ata penj i qëron bashkë me lëvoren, mirëpo këtë gjë vërtet nuk duhet ta bëni sepse janë plotësisht të ngrënshëm, por edhe janë të shëndetshëm.

Penjtë janë në të vërtetë fibra të indeve të cilat kanë rol të rëndësishëm në rritjen e bananes, andaj janë të domosdoshëm për rindarje të drejtë të materieve ushqyese në vetë bimën.

– Pos që janë shumë të dobishëm, ata penj janë edhe të ngrënshëm – ka shpjeguar Nicholas D. Gillitt, ekspert për kiminë joorganike dhe drejtor i Dole Nutrition Institute.

Veç tjerash, penjtë përmbajnë shumë më tepër fibra se sa vetë banania andaj për këtë gjë janë të rekomandueshëm që të hahen.